Follow SvenMusic on Facebook


Past Projects:

I wrote and recorded “Little Darlingin 2002 for my wife, Leslie.

I also did 2 remixes just for fun:

Remix 1 – “Dance All Night Remix

Remix 2 – “Rock It Remix


I wrote the midi for this in 1996 and I finally recorded it! Plus I did a revised version of it as well. OH the fun! [added 1/26/05]
Guest vocals: Hans Reatsch
English Lyrics by: Sven, Dutch translation by: Hans Reatsch


Lyrics: In this Moment I Drift

(Dutch)
(Translation)
Op dit moment drijf ik
In this moment I drift
Zwevend
Floating
Ik hoop dat jij weet
I hope for you to know
De liefde die ik voor jou heb
the love I have for you
Te ademenen, te voelen
to breathe, to feel
Om jou bij mij naar binnen te brengen
to bring you inside me
De liefde die van mijn lippen valt
the sweet that falls off my lips
Bind rond mijn ogen
Wrap around my eyes
Voel de tranen die ik voel
taste the tears I feel
maak mijn gedachten rustig
make my mind at ease
zoals jij maakt dat ik leef
as you make me feel alive
Ik zal hier zijn, wachtend op jou
I will be here, wait for you
Mijn lief
my love
Ik wil iets van binnen zien
I will see something inside
Geloven wat echt is
to believe what is real
Is wat wij hebben
is what we have
Ik adem de waarheid binnen in jou
I breathe the truth inside you
De liefde die ik die ik voor jou voel
the sweet that I taste of you
Op dit moment drijf ik
In this moment I drift
Zwevend
Floating
Ik hoop van jou te houden
I hope for you to love
De tijd die ik met jou doorbreng
the time I spend with you
Lief te hebben, te zijn
to love, to be
Te weten dat mijn liefde binnen in mij is
to know my love inside me
De liefde die mij maakt
the sweet that makes me
Wie ik ben
who I am